webinar register page

Webinar banner
Ask an expert - Dragomir Kostić, generalni direktor, Atlantic Brands - Trendovi i očekivanja u 2021 – Korak u nepoznato
Sa Dragomirom Kostićem, generalnim direktorom, Atlantic Brands, ćemo razgovarati o tome kakvi su naši životi danas, koje smo lekcije naučli tokom pandemije, o novim izazovima usled COVID 19 kao i kako održati poslovanje u narednom periodu. Takođe, osvrnućemo se i na promene u ponašanju potrošača, digitalnu transformaciju i novim navikama i trendovima.

Razgovor će voditi Jelena Bulatović, izvršni direktor SAM-a.

Apr 9, 2021 12:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Srpska Asocijacija Menadžera.